Wednesday, 11 July 2012

Format Laporan PEKA Fizik SPM

Laporan PEKA hendaklah bermula seperti berikut :

a) Inferen
b) Hipotesis
c) Tujuan
d) Pembolehubah
e) Senarai radas/bahan
f) Diagram susunan radas
g) Kaedah eksperimen
h) Penjadualan
i) Graf
j) Perbincangan
k)Kesimpulan

Nota :
Pelajar boleh merujuk kepada Senarai Semak Penunjuk Prestasi (klik untuk download) sebagai panduan bagi membuat laporan.


Klik untuk besarkan.


No comments:

Post a Comment