Sunday, 30 September 2012

Eksperiment Hukum Tekanan

Inferen:
Tekanan  udara P, bergantung kepada suhu udara, T.

Hipotesis:
Apabila suhu udara bertambah, tekanan udara bertambah jika jisim dan isipadu udara adalah tetap.

Tujuan :
Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan suhu udara.

Pembolehubah:
Manipulasi: Suhu udara
Bergerakbalas: Tekanan udara
Tetap: Jisim, isipadu udara.

Radas dan bahan:
Kelalang bulat, termometer merkuri. Tolok Bourdon, penunu Bunsen, kaki tiga, dawai kasa, kaki retort, pengacau dan ais.

Penyediaan : 
Prosedur :
1. Radas disediakan seperti gambarajah.
2. Kelalang bulat direndamkan ke dalam air paip bersama ais dan dikacau secara berterusan sehingga suhu menjadi 30.0 oC
3. Hos getah disambungkan ke sebuah tolok Bordon dan tekanan udara diukur pada tolok.
4. Langkah 2 dan 3 diulangi dengan nilai suhu 40.0, 50.0, 60.0, 70.0 and 80.0 °C.
5. Semua keputusan dicatatkan di dalam jadual.
6. Graf  P  lawan T diplotkan.


Keputusan:


Suhu, θ (oC)
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Tekanan, P (Pa)

 
Analisis:


Dari graf,
-          graf garis lurus didapati.
-          Apabila graf diekstrapolasi, tekanan udara,  P = 0 berlaku pada suhu gas, θ = -273 °C
-          Bila skala celcius ditukar kepada skala Kelvin, graf garis lurus terbentuk yang melalui asalan.

Kesimpulan:
Tekanan gas bagi suatu jisim tetap adalah berkadar langsung dengan suhu mutlaknya.
Hipotesis diterima.No comments:

Post a Comment